Luokittelupäätökset
Lääkeaine

Valmisteen nimi

Hakija (maahantuoja)

Päätöspäivämäärä (vvvv-kk-pp)

PerusteluLuokittelupäätökset

Onko tämä lääkeaine tai lääkevalmiste?

Tämän hakuohjelman avulla selviää, onko haettava aine Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lääkeluettelosta antaman päätöksen (220/2013) liitteissä mainittu aine tai onko lääkeviranomainen yksittäisellä päätöksellä luokitellut aineen tai valmisteen lääkkeeksi.

Hakutulos voi siten olla viittaus lääkeluettelopäätöksen (220/2013) liitteeseen 1, 2 tai 1 A ja/tai viittaus aiempaan ainetta tai valmistetta koskevaan erilliseen luokittelupäätökseen. Erillisiä luokittelupäätöksiä on tehty vuodesta 2001 lähtien. Luokittelupäätökset ovat suomenkielisiä. Lääkeluettelon liitteessä 1 mainitut aineet ovat suomen-, ruotsin-, latinan- ja englanninkielisiä.

Mitä hakutulos sisältää?

Luokittelupäätöksen hakuohje

Valmisteyhteenvedot (SPC) ja pakkausselosteet (PL) julkaistaan lyhentämättöminä erillisessä SPC- ja PL-palvelussa. Myyntiluvallisista lääkevalmisteista julkaistaan tietoa Lääkehaku (FimeaWeb) -palvelussa.

Lisätietoja lääkeaineen tai lääkevalmisteen henkilökohtaiseen maahantuontiin liittyvistä säännöistä löytyy Fimean ja Tullin verkkosivuilta:

Matkailijan lääkkeet

Tulli: Matkailijat ja muuttajat, Henkilökohtaiset lääkkeetLuokittelu

Valmisteen nimi: JWH-018

Koostumus: JWH-018 ( 1-pentyl-3-(1-naphthoyl) indole eli NAphtalen-1-yl(1-pentylindol-3-yl)methanon

Hakija: Tullilaboratorio

Päätöspäivämäärä: 2009-05-05

Perustelu: JWH-018 ainetta on pidettävä lääkelain 3 pykälän tarkoittamana lääkkeenä. JWH-018 ainetta käytetään designer-huumeena ja päihteenä. Tätä ainetta sisältävät valmisteet voidaan rinnastaa reseptilääkevalmisteisiin koostumuksen perusteella. Farmakologisilta ominaisuuksiltaan JWH-018 aineen on raportoitu olevan THC:a voimakkaammin keskushermostossa vaikuttava kannabinoidi.