Luokittelupäätökset
Lääkeaine

Valmisteen nimi

Hakija (maahantuoja)

Päätöspäivämäärä (vvvv-kk-pp)

PerusteluLuokittelupäätökset

Onko tämä lääkeaine tai lääkevalmiste?

Tämän hakuohjelman avulla selviää, onko haettava aine Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lääkeluettelosta antaman päätöksen (220/2013) liitteissä mainittu aine tai onko lääkeviranomainen yksittäisellä päätöksellä luokitellut aineen tai valmisteen lääkkeeksi.

Hakutulos voi siten olla viittaus lääkeluettelopäätöksen (220/2013) liitteeseen 1, 2 tai 1 A ja/tai viittaus aiempaan ainetta tai valmistetta koskevaan erilliseen luokittelupäätökseen. Erillisiä luokittelupäätöksiä on tehty vuodesta 2001 lähtien. Luokittelupäätökset ovat suomenkielisiä. Lääkeluettelon liitteessä 1 mainitut aineet ovat suomen-, ruotsin-, latinan- ja englanninkielisiä.

Mitä hakutulos sisältää?

Luokittelupäätöksen hakuohje

Valmisteyhteenvedot (SPC) ja pakkausselosteet (PL) julkaistaan lyhentämättöminä erillisessä SPC- ja PL-palvelussa. Myyntiluvallisista lääkevalmisteista julkaistaan tietoa Lääkehaku (FimeaWeb) -palvelussa.

Lisätietoja lääkeaineen tai lääkevalmisteen henkilökohtaiseen maahantuontiin liittyvistä säännöistä löytyy Fimean ja Tullin verkkosivuilta:

Matkailijan lääkkeet

Tulli: Matkailijat ja muuttajat, Henkilökohtaiset lääkkeetLuokittelu

Valmisteen nimi: essitalopraami

Koostumus: essitalopraami

Hakija: Tullilaboratorio

Päätöspäivämäärä: 2009-05-20

Perustelu: Essitalopraamia on pidettävä lääkelain 3 pykälän tarkoittamana lääkkeenä. Kyseistä lääkeainetta saa toimittaa ainoastaan lääkemääräyksellä.